Náš výpočtový program

Divent je výpočtový program speciálně určený k návrhu a výpočtu regulačních armatur. Program je koncipován jako nástroj pro základní návrh regulačních armatur, srozumitelný i pro laiky, kteří navrhují nebo provozují tato zařízení. Cílem tohoto produktu je vytvořit uživatelsky přívětivé prostředí ke stanovení důležitých parametrů regulačních armatur uvedených v následujících krocích:

 • stanovení průtokového součinitele armatury
 • určení správné světlosti armatury a následného potrubí
 • správné navržení typu armatury včetně její konstrukce
 • zjištění předpokládané hlučnosti armatury
 • určení a odstranění nežádoucích jevů jako je kavitace, flashing či nasycený průtok

Normy

Výpočty a algoritmy použité v software DiVent vycházejí z následujících platných evropských norem:

 • ČSN EN 60534-2-1:1998 – Výpočtové vztahy pro průtok v provozních podmínkách
 • ČSN EN 60534-8-3:2000 – Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur hlučností
 • ČSN EN 60534-8-4:1999 – Předběžný výpočet hluku generovaného průtokem kapalin regulační armaturou

Aktualizace

Pravidelnými aktualizacemi chceme zvyšovat komfort a rozšiřovat možnosti programu Divent, s cílem rozšířit:

 • programovou část vlastního programu
 • doplňovat databázi médií
 • doplňovat databázi armatur

Vlastní aktualizace programu DiVent probíhá automaticky, uživatel pouze aktivuje souhlas k provedení automatické aktualizace.

Ke stažení