Náš výpočtový program

Divent je výpočtový program speciálně určený k návrhu a výpočtu regulačních armatur. Program je koncipován jako nástroj pro základní návrh regulačních armatur, srozumitelný i pro laiky, kteří navrhují nebo provozují tato zařízení. Cílem tohoto produktu je vytvořit uživatelsky přívětivé prostředí ke stanovení důležitých parametrů regulačních armatur uvedených v následujících krocích:

  • stanovení průtokového součinitele armatury
  • určení správné světlosti armatury a následného potrubí
  • správné navržení typu armatury včetně její konstrukce
  • zjištění předpokládané hlučnosti armatury
  • určení a odstranění nežádoucích jevů jako je kavitace, flashing či nasycený průtok

Normy

Výpočty a algoritmy použité v software DiVent vycházejí z následujících platných evropských norem:

  • ČSN EN 60534-2-1:1998 – Výpočtové vztahy pro průtok v provozních podmínkách
  • ČSN EN 60534-8-3:2000 – Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních armatur hlučností
  • ČSN EN 60534-8-4:1999 – Předběžný výpočet hluku generovaného průtokem kapalin regulační armaturou