Proces chlazení páry spočívá v přesném dávkování chladicího média mechanickým rozptýlením do proudu přehřáté páry. Pro tyto účely používáme několik typů konstrukcí chladičů/svlažovačů páry. Základní skupinu tvoří svlažovače s fixní nebo proměnnou geometrií vstřikovací hlavy (trysky). Fixní geometrie využívá neměnný průměr otvoru rozprašovacího prvku a účinnost rozprášení je závislá na tlakovém spádu média v trysce. Oproti tomu variabilní geometrie trysky umožňuje změnu průtočné plochy v závislosti na množství vstřikovaného média a tím poskytuje mnohem větší regulační poměr oproti předchozímu typu chladiče. Další skupinou jsou atomizační svlažovače využívající k rozprášení kinetickou energii asistenční páry, při níž dochází k nejefektivnějšímu rozprášení chladícího média. Problematice zefektivnění chlazení páry se věnujeme již několik let v rámci našeho vlastního výzkumu.

V našem sortimentu chlazení páry najdete i různé varianty připojení:

Mezipřírubové chladiče páry (wafer) zpravidla osazené sadou fixních rozprašovacích trysek jsou instalovány mezi 2 příruby a jsou používány pro menší dimenze parního potrubí do DN150. Tento typ chlazení páry se vyznačuje jednoduchostí a příznivou cenou.
Tyčové chladiče páry se instalují do parního potrubí přes montážní hrdlo kolmo k ose potrubí a rozprašují médium v ose proudění páry. Instaluje se do potrubí o dimenzích DN100 a výše. Tato konstrukce je nejuniverzálnějším typem chladiče páry.
Komorové/radiální chladiče páry, u kterých je chladící médium vstřikováno kolmo na osu parního potrubí, přičemž trysky jsou instalovány po jeho obvodu. Výhodou je možnost instalování většího počtu trysek.
Zvláštní kategorii tvoří chladiče s integrovaným regulačním prvkem, který pomocí regulační kuželky ovlivňuje průtok média a zároveň pístovým mechanismem postupně otevírá jednotlivé trysky chladiče pro zajištění rovnoměrného stupně rozprášení chladícího média. Výhodou této konstrukce je velký regulační rozsah a kompaktní řešení.

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít to nejlepší řešení.

Chladič páry s atomizační párou VA7040

Chladiče páry

Konstrukce chladiče využívající asistenční páru k atomizaci vstřikované vody

Více informací

Komorový chladič páry VA7050

Chladič páry

Chladič páry s tryskami umístěnými po obvodu vstřikovací komory

Více informací