Systém řízení kvality

Vedení VALVEA s.r.o. prosazuje systematický rozvoj společnosti, včetně jejich procesů, jednoznačnou orientaci na zákazníky, kvalitu dodávaných produktů a služeb s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tyto principy jsou uplatňovány prostřednictvím systému řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018.

U našich výrobků uplatňujeme systém komplexního zajišťování jakosti dle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/68/EU.

Certifikaci společnosti pravidelně zajišťuje světově uznávaná certifikační společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

Řada úspěšně absolvovaných zákaznických auditů je rovněž důkazem kvality a spolehlivosti našich produktů a správně nastavených firemních procesů.

Jsme schopni splnit i speciální požadavky zákazníků nad rámec standardů vyžadovaných platnými normami a předpisy.