VALVEA – inovace vycházející z tradice

V návaznosti na rozšiřující se produktové portfolio a rozvoj vývojové činnosti jsme se rozhodli vybudovat nové sídlo firmy, jehož součástí je i vývojové a testovací centrum. 

V první polovině roku 2020 se tak společnost přestěhovala v rámci města Třince do nových prostor a v této souvislosti současně proběhl rebrand z POLNA corp na VALVEA s.r.o.

Kvalita produktů a služeb, naše profesionální technická podpora a celý tým však zůstává beze změny.

Projekt „Centrum VaV“, jehož cílem je rozšíření výzkumného a vývojového centra včetně výstavby a vybavení technologiemi, zařízeními, HW a SW, je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012391 

Z dotačního programu bylo pořízeno toto vybavení

V současné době nabízíme volné testovací kapacity na tlakovém testovacím centru. Více informací zde