Výzkum chlazení páry

Již na konci roku 2017 jsme zahájili realizaci výzkumu zvýšení účinnosti stávajících typů chladičů páry, a to v souvislosti se zpřísněním požadavků na snížení teploty redukované ucpávkové páry zejména ze strany výrobců turbín. V daném projektu jsme zkoumali vliv teploty kondenzátu, který slouží pro ochlazení ucpávkové páry a jehož výstupem byla prstencová konstrukce chladičů páry, která byla implementována do výrobního programu společnosti. Výzkumná činnost byla realizována s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010777 – Výzkum chlazení páry).

V návaznosti na tento úspěšný výzkumný projekt jsme se rozhodli pokračovat ve vývoji chladičů páry i v roce 2018, tentokrát jsme se zaměřili na novou konstrukci chladiče s využitím atomizační páry. Díky tomu dochází k  lepšímu promísení chladícího media a chlazené páry. Takto vyvinutý nový typ chladiče byl nejprve opakovaně odzkoušen v naší zkušebně prostřednictvím simulace reálných podmínek a v roce 2019 začal být dodáván našim stávajícím zákazníkům. Také tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013266 – Chlazení páry s atomizační párou).

Nová konstrukce umožňuje i při malém průtoku chladícího media jeho dokonalé promísení s ochlazovanou párou. Díky dokonalému promísení se zkracuje délka úseku k teplotnímu čidlu a nedochází k výskytu kondenzátu za chladičem.

Pro konečného zákazníka tento chladič páry s označením VA7040 přináší jednoznačné výhody, a to:

  • dokonalé promísení chladícího media a chlazené páry,
  • v ochlazené páře se nevyskytuje zbytkový kondenzát,
  • zkrácení nutné délky pro ochlazení páry,
  • snížení teploty, na kterou lze ochlazovat páru,
  • docílení přesných parametrů chlazeného media,
  • příznivá cena.

V případě zájmu o tento typ chladičů páry se, prosím, obraťte na náš tým projektových manažerů.