Hlavní cena v soutěži Stavba MSK

Budově sídla naší společnosti byla udělena hlavní cena v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020 v kategorii Průmyslové stavby. Vyhlašovateli této prestižní soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jedenáctičlenná odborná porota se skládá ze zástupců vyhlašovatelů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 21.10.2021 a my, jako hrdý investor stavby, jsme rádi, že se můžeme o tuto skvělou zprávu tímto podělit.

Více informací o přihlášených stavbách a výsledcích soutěže najdete zde: https://stavbamsk.cz/2020-3/