Individualizované řešení rohových ventilů vč. chladičů páry

Pro jednoho z našich významných klientů, který se zabývá výrobou kotlů pro elektrárny a spalovny, jsme navrhli a dodali individualizované, vysokotlaké, rohové regulační ventily sloužící k regulaci množství vstřikovací vody do chladičů páry. S ohledem na náročné zadávací podmínky (parametry vstupní páry: 150bar, 510°C, průtok 415t/h; parametry chladicí vody:  203 bar, 260°C) bylo potřeba individuálního přístupu ke konstrukci ventilů, pro které byla navržena 3 stupňová kuželka se zvětšeným regulačním poměrem a modifikovanou charakteristikou.

Dodávka zahrnovala rovněž samotné vstřikovací trysky na vysokotlaké parametry. U konstrukce chladičů byla zvolena kombinace trysek s variabilní a fixní geometrii tak, aby pokryla náročné podmínky zadavatele na velký rozsah mezi minimálním a maximálním množstvím ochlazované páry (široké regulační pásmo).