Nadrozměrná přeprava tlumiče hluku do Rumunska

Pro dodávku armatur našemu významnému zákazníkovi v Rumunsku jsme museli využít i nadrozměrnou přepravu. Tato expediční výzva se týkala vertikálního tlumiče hluku, který je součástí sestavy armatur pro odfuk parní turbíny do atmosféry. Celková váha tlumiče je téměř 4,5 tuny.

Sestava byla projektována na průtočné množství páry 220t/h, při max vstupním tlaku 69 bar a teplotě 540°C. Potrubí DN400 přivádí páru do regulačního ventilu, kde je pára redukována na tlak max. 8bar. Těleso ventilu je rohové konstrukce vyrobené z legované oceli 11CrMo9-10. Světlost ventilu na vstupu DN400 v tlakové třídě PN250 a výstupní průměr DN600 v tlakové třídě PN160. Za regulačním ventilem je následně pára distribuována potrubím DN600 do tlumiče hluku. Tlaková část tlumiče je navržená z materiálu 10CrMo9-10. Plášť tlumiče o průměru 3 m a délce téměř 4 metry je pak vyroben z nízko legované oceli 16Mo3.

Za zmínku stojí také netypický elektrický pohon SIPOS, kterým je regulační ventil vybaven a který je osazen dvěma motory. Pohon disponuje sílou přes 100kN a zdvihem 100 mm. Každý motor pracuje samostatně a má jinou funkci. Úkolem jednoho z nich je přesná regulace s přestavěnou dobou okolo 45sec. Druhý motor má za úkol v případě poruchy rychlé otevření ventilu za cca 5sec.