Nová konstrukce chladičů páry typové řady VA7040

V návaznosti na dokončený výzkumný projekt „Chlazení páry s atomizační párou“ (bližší informace naleznete zde https://www.valvea.cz/vyzkum-chlazeni-pary/) byly chladiče nové typové řady VA7040 využívající atomizační páru odzkoušeny v reálném provoze. Na základě reakcí našich zákazníků můžeme říci, že se toto řešení úspěšně osvědčilo.

V průběhu doby jsme ze strany zákazníků zaznamenali další požadavek, tentokrát na zvýšení účinnosti chladičů páry, které jsou umístěny do potrubí DN200 a výše. Náš výzkumný tým dal opět hlavy dohromady a přišel s inovativním řešením nové konstrukce chladiče typové řady VA7040 s atomizační párou. Nová konstrukce umožňuje umístění chladiče do jakéhokoliv přímého parního potrubí větších světlostí. Zákazníkům toto řešení přinese kromě vyšší účinnosti také úspory materiálu na potrubí z důvodu zkrácení vzdálenosti pro úplné odpaření chladící vody v páře. Instalace vyžaduje menší zásah do konstrukčního uspořádání potrubí, jelikož se instaluje do přímé větve a není tak třeba řešit potrubní ohyb jako u předchozí konstrukce. Nová konstrukce chladiče prošla kompletním vývojem a evaluací a v současné době se realizují první dodávky vybraným zákazníkům.

V případě zájmu nejen o tento typ konstrukce nás prosím kontaktujte.