Servisní služby v letních měsících

V průběhu letních měsíců vyjíždí náš servisní tým častěji k odstávkám provozů, kde probíhají generální opravy technologických celků a související kontroly zařízení. Toto servisně vytížené období jsme završili výjezdem k našim významným zákazníkům z oblasti energetiky a petrochemie.

Poslední srpnový týden jsme provedli kontrolu a seřízení ventilů VA2011 a VA2012.A sloužících k regulaci přítoku kondenzátu, vstřiku, uzavíraní vysokotlaké páry a regulaci demivody na východě Slovenska v Košické energetické spoločnosti, a.s. za účelem prodloužení životnosti a spolehlivosti celého potrubního systému. V tomtéž týdnu jsme realizovali servisní výjezd do severozápadního koutu České republiky – společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., kde byl na žádost zákazníka modifikován pohon LP0 na armatuře VA2012.B.