Tlakové zkoušky armatur až do DN 800

Pro každou námi vyrobenou armaturu simulujeme tlakové namáhání provozním médiem a jsme schopni tyto zkoušky provádět až do světlosti DN 800.   Využíváme k tomu vlastní komplexní testovací centrum, které umožňuje ověřování pevnosti tělesa, těsnosti smontovaného výrobku, netěsnosti uzavíracích segmentů a testy průtoku do 1000 Nl/m (vzduch) a do 25 l/min (voda). Zde například námi navržené, vyrobené a tlakově otestované filtry DN500 a DN600 určené k filtraci vody na základě požadavků jednoho z našich významných zákazníků.

Více informací k technickým možnostem testování naleznete zde: https://www.valvea.cz/testovaci-zarizeni-pro-tlakove-zkousky-armatur/