Certifikace armatur s nízkoemisní ucpávkou

V červnu letošního roku jsme pro jednoho z našich klientů úspěšně certifikovali regulační armatury série VA2012.3 s ucpávkou V_PACK  pro nízkoemisní aplikace podle normy VDI 2440 ( Ta-Luft). Tento typ se využívá pro regulaci mikroprůtoku – v tomto konkrétním případě pro použití v aplikacích analyzátoru.

Testy probíhaly metodou definovanou v normě ISO 15848-1:2015 na smontovaném ventilu, který byl vystaven působení tlaku Hélia o hodnotě  40bar. V tomto natlakovaném stavu ventil absolvoval  2000 plných cyklů otevření a zavření.

Následné měření vakuovou metodou po dobu 24 hodin prokázalo úroveň emisí na hranicí 1*10-4mg/(s*m)

Těšíme se na další výzvy!