Simulace proudění pro výpočetní dynamiky kapalin

Naši specialisté absolvovali další ze série školení v rámci celofiremního procesu zdokonalování návrhu armatur v programu Solid Edge Flow Simulation. Tato technologie umožňuje našim specialistům provádět analýzu CFD (výpočetní dynamiky kapalin) a přesnou simulaci proudění od počátečních fází návrhu, přičemž pomáhá analyzovat trendy a určit další postup práce. Simulační funkce v Simcenter FLOEFD umožňuje digitální ověření návrhů a díky analýze simulačního procesu, pomáhá ověřit kritická místa navrhovaného řešení a vytvářet tak lepší výrobky rychleji.