Certifikace kulových ventilů

Kulové ventily S10, DN 80 s elektrickým pohonem prošly úspěšně náročným procesem certifikace umožňující jejich použití ve stabilních hasicích zařízeních podle §5a nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.  Autorizovaná osoba PAVUS, a.s. přezkoumala všechny poklady, provedla potřebné zkoušky a audity a konstatovala shodu výrobku s výše uvedenými nařízeními. Další certifikační výzva je tak úspěšně za námi a my se těšíme na další, prokazující kvalitu námi dodávaných armatur pro použití v náročných provozních podmínkách.